Інерціальна навігація

 

Інерціальна навігація – метод навігації (визначення координат і параметрів руху різних об’єктів – суден, літаків, ракет та ін.) і управління їх рухом, заснований на властивостях інерційних тіл, є автономним, тобто не вимагає наявності зовнішніх орієнтирів або сигналів що надходять ззовні.

Неавтономні методи вирішення завдань навігації грунтуються на використанні зовнішніх орієнтирів або сигналів (наприклад, зірок, маяків, радіосигналів та ін.). Ці методи в достатньо прості, але в ряді випадків не можуть бути використані через відсутність видимості або наявності перешкод для радіосигналів тощо. Необхідність створення автономних навігаційних систем стала причиною виникнення інерціальної навігації.

Сутність інерціальної навігації полягає у визначенні прискорення об’єкта і його кутових швидкостей за допомогою встановлених на об’єкті, що рухається, приладів і пристроїв, а за цими даними – розташування (координат) цього об’єкта, його курсу, швидкості, пройденого шляху тощо. А також, у визначенні параметрів , необхідних для стабілізації об’єкта і автоматичного управління його рухом. Це здійснюється за допомогою:

  • датчиків лінійного прискорення (акселерометрів);
  • гфроскопічних пристроїв;
  • обчислювальних пристроїв (ЕОМ), які за прискоренням (шляхом їх інтегрування) знаходять швидкість об’єкта, його координати та інші параметри руху.

Переваги методів інерціальної навігації полягають в автономності, завадозахищенності і можливості повної автоматизації всіх процесів навігації. Завдяки цьому методи

інерціальної навігації отримують все більш широке застосування при вирішенні проблем навігації надводних та підводних суден, літаків, космічних апаратів і інших рухомих об’єктів.

Один з напрямків ТОВ «Інженерний центр «НАВІТЕЛ» є розробка та виготовлення інерційних навігаційних систем. Ця галузь розглядалася як одна з основних при створенні нашої компанії, що і позначилось на назві. Нами розроблений універсальний інерційних модуль «IMU». Також інерціальна навігаційна система може бути розроблена і виготовлена ??під персональні потреби замовника.

Інженерний центр «НАВІТЕЛ» спеціалізується на розробці електронних пристроїв і програмного забезпечення для систем спеціального призначення та промислової автоматизації .

ПРОДУКЦІЯ