Вібровимірювання

 

Сучасні технології вимагають безперервного контролю за багатьма параметрами технологічного процесу і контролю стану обладнання. Одними з найважливіших є параметри механічного руху, зокрема параметри періодичних переміщень досліджуваного об’єкта в просторі (вібрації). Цими параметрами є віброприскорення, віброшвидкості, вібропереміщення і частота вібрації.

Подібний контроль необхідний в різноманітних галузях: у напівпровідниковій електроніці (контроль вібрації установок для вирощування кристалів), в мікроелектроніці (вібрація установок фотолітографії), в машинобудуванні (вібрація верстатів і биття деталей), в автомобільній промисловості (контроль вібрації окремих вузлів автомобілів і всього автомобіля в цілому), на залізничному транспорті (датчики наближення потяга), в енергетиці (контроль вібрації лопаток газових турбін), в авіабудуванні (контроль биття турбін) і т.д.

Фахівці ТОВ «Інженерний центр« НАВІТЕЛ »протягом тривалого часу скрупульозно вивчали цю галузь науки. Результатом роботи стала система вимірювання та контролю вібрації VKSA12, що виконує функцію віброзахисту турбогенераторів. Одна з таких систем встановлена ??на виробничій ділянці АТ «Рівнеазот» OSTCHEM. На данний момент ведуться нові розробки систем віброконтролю, що дозволяють не тільки виконувати завдання вимірювання але і легко інтегруватися в існуючі системи АСК ТП.

Інженерний центр «НАВІТЕЛ» спеціалізується на розробці електронних пристроїв і програмного забезпечення для систем спеціального призначення та промислової автоматизації .